Belangrijke gegevens
Weersverwachting
Almuñécar
Weeronline.nl - Meer weer in Almuñécarweeronline.nl Altijd jouw weer
BELANGRIJKE GEGEVENSNoodnummer in alle landen van de Europese Unie


Tel: 112Belangrijke telefoonnummers in Almuñécar


Police Municipale                     0034 958 639 430

Police Nationale                        0034 958 605 400

Guardia Civil                              0034 958 639 422

Pompiers                                     0034 958 632 121

Urgences                                     0034 902 505 061BELGISCH CONSULAAT


Explanada de España 1 - 5

03002 Alicante

Openingsuren:


Van maandag tot en met vrijdag:  09u00 tot 14u00

Consul:  Anneke MUSSCHE


Tel:  0034 965 929 148


Gsm: 0034 649 844 676 in geval nood en buiten de openinguren.


E-mail: alicante@diplobel.fed.be


http://spain.diplomatie.belgium